Νοέ 27 2018

Εύρεση αντιστρόφου συνάρτησης

Συντάκτης: κάτω από Κατεύθυνση

Μπορείτε να βρείτε (εφ΄ όσον είναι εφικτό) την αντίστροφο μιας συνάρτησης με τη βοήθεια λογισμικού:

Wolfram Maths

Μία απάντηση μέχρι τώρα
URI Παράθεσης | RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση