Δεκ 09 2015

Από τον Σχολ. Συμβ. Γιάννη Καραγιάννη : Υλικό για Πανελλαδικές

Συντάκτης: κάτω από Κατεύθυνση

1) Βιβλίο μαθημάτων με 20 πλήρη μαθήματα : ΕΔΩ

2) Βιβλίο θεωρίας με όλες τις αποδείξεις θεωρημάτων-προτάσεων, όλους τους ορισμούς και όλα τα θέματα θεωρίας των πανελλαδικών εξετάσεων (2005-2014) από το 1ο Κεφάλαιο :ΕΔΩ

3) Όλες οι ερωτήσεις και ασκήσεις του ψηφιακού σχολείου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κατανεμημένες σε ΘΕΜΑ Α, ΘΕΜΑ Β , ΘΕΜΑ Γ και ΘΕΜΑ Δ ανάλογα με τη δυσκολία τους καθώς και οι λύσεις τους. Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους online -με έλεγχο των απαντήσεων : ΕΔΩ και ΕΔΩ

4) Προτεινόμενο γενικό επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο από το mathp.gr και το προτεινόμενο διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο από το ψηφιακό σχολείο : ΕΔΩ

Μία απάντηση μέχρι τώρα
URI Παράθεσης | RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση