Νοέ 23 2015

Μια λύση ενός προβλήματος του Erdos, η λύση του από τον Tao και η απάντηση από το Gowers blog

Η λύση του Τerry Tao Tao’s solution και η παρατήρηση στο Gowers blog Gowers’s blog

Μία απάντηση μέχρι τώρα
URI Παράθεσης | RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση