Δεκ 27 2013

Δειγματικά διαγωνίσματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Γυμνάσια – 2013

ΔΕΠΠΣ_Mathimatika_Gymnasio_dok_1

ΔΕΠΠΣ_Mathimatika_Gymnasio_dok_2

Μπορείτε να δείτε θέματα που αφορούν τα Ελληνικά – Φυσικά στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ:

Εδώ ΔΕΠΠΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μία απάντηση μέχρι τώρα
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση