Δεκ 22 2013

Το γεωμετρικό πρόβλημα – δραστηριότητα

Στο εσωτερικό ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ παίρνω σημείο Ε έτσι ώστε η γωνίες ΕΔΓ και ΕΓΔ να είναι 15ο. Δείξτε ότι το ΑΕΒ είναι ισόπλευρο.

Οπτικοποίηση μιας εκ των ωραιοτέρων αποδείξεων. Κλίκ στην εικόνα:

    13
      Μπορείτε να γράψετε την απόδειξη;

Μία απάντηση μέχρι τώρα
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση