Δεκ 22 2013

Η άσκηση 3 Σύνθετα σελ. 104 (Θεώρημα Viviani)

    (Θεώρημα Viviani)
    Να αποδείξετε ότι 1) τα άθροισμα των αποστάσεων τυχαίου σημείου της βάσης ισοσκελούς τριγώνου από τις ίσες πλευρές του είναι σταθερό. 2) Το άθροισμα των αποστάσεων τυχαίου σημείου που βρίσκεται στο εσωτερικό ισοπλεύρου τριγώνου, από τις πλευρές του είναι σταθερό.

Οπτικοποίηση της απόδειξης από έναν 13-χρονο μαθητή. Κλικ στην εικόνα:

12

Μία απάντηση μέχρι τώρα
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση