Δεκ 20 2014

mascil

Συντάκτης:

1) Mascil 

mascil – official site

Το σχολείο μας συμμετέχει στο ευρωπαïκό πρόγραμμα mascil.

Για να πληροφορηθείτε το περιεχόμενο του προγράμματος πηγαίνετε mascil(ΕΚΠΑ) ή mascil(EU).

Μια πρόταση από το ΠΠ ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής – Aρχείο εμπλουτισμένο 22/12/2015.

——————————————————————————-

Μία απάντηση μέχρι τώρα
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση