ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η κατασκευή μας με ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί)

Εκτέλεση :

Πέρνουμε ένα καθαρό γυάλινο μπουκάλι ,το περνάμε με οινόπνευμα και μετά περνάμε την βάση που είναι το gesso  και το αφήνουμε να στεγνώσει. Μόλις στεγνώσει, με ειδική κόλλα για decoupage κολλάμε πάνω στο μπουκάλι με αργές και προσεχτικές κινήσεις την χαρτοπετσέτα,την οποία έχουμε ήδη

 » Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 • Βιο-σταθεροποίηση ή λιπασματοποίηση (Composting):

Πρόκειται για μία μέθοδο ανάκτησης των οργανικών υλών των απορριμμάτων, που εκμεταλλεύεται τα οργανικά υλικά των απορριμμάτων (ποσοστό 20-60% της μάζας), τα οποία είναι βιο-αποδομήσιμα. Η βιο-σταθεροποίηση βασίζεται στην αερόβια βιολογική αποδόμηση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Το τελικό

 » Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨHΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 • Εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση :Ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος των στερεών αποβλήτων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό στις διαθέσιμες εκτάσεις για την απόθεσή τους, έχουν οδηγήσει στην εξέταση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι πολλά από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα

   » Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

 • Καύση στερεών αποβλήτων: Καύση είναι η διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται οξείδωση των απορριμμάτων σε υψηλή θερμοκρασία, παρουσία οξυγόνου. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα απορρίμματα αποσυντίθενται θερμικά, παρουσία περίσσειας αέρα.
  Η αποτέφρωση των αποβλήτων είναι η «τελειοποίηση» της διαδικασίας ανοικτής καύσης, η οποία αποτελούσε κοινή πρακτική στις περισσότερες

   » Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τρόποι απόρριψης απορριμμάτων

 

 1. Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.): Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων δεν περιλαμβάνει μόνο την τελική διάθεση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων, αλλά και τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, τη συλλογή αυτών από την πηγή, την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών

   » Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

 1. Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α)
 2. Καύση στερεών αποβλήτων
 3. Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση
 4. Βιο-σταθεροποίηση ή λιπασματοποίηση