Εκπαιδευτικά προγράμματα στον αρχαιολογικό χώρο Ζώνης και στην Αρχαία Εγνατία Οδό, δήμου Αλεξανδρούπολης

images

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου στο πλαίσιο της πράξης «Επέκταση Εργασιών
Ανάδειξης και Συντήρησης Αρχαιολογικού Χώρου Ζώνης & Αρχαίας Εγνατίας Οδού» του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προγραμματίζει την υλοποίηση δύο
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα
προγράμματα, στα οποία έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου, θα πραγματοποιηθούν, το πρώτο στον Αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης και το
δεύτερο σε ένα από τα πεδινά τμήματα της αρχαίας Εγνατίας Οδού κατά τον Απρίλιο και
Μάιο του 2024.
Το πρώτο πρόγραμμα βασίζεται στο εκπαιδευτικό έντυπο με τίτλο «Για μια
ολάνθιστη μυρτιά…» και αφορά σε μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για μια
ιστορία που έχει γραφτεί με τρόπο, ώστε διαβάζοντάς το ο μαθητής να μπορεί να
περιηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης.
Στόχος του είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία του τόπου τους και να έρθουν
σε επαφή με τις αρχαιότητες της περιοχής της Θράκης, επικεντρώνοντας την προσοχή τους
στην αρχιτεκτονική, την κεραμική, τη λατρεία, τη ζωή και τις δραστηριότητες μιας αρχαίας
πόλης. Περαιτέρω βασικοί άξονες-σκοποί του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης, η αισθητική καλλιέργεια, η βιωματική εμπειρία, η ευαισθητοποίηση και ο
σεβασμός απέναντι στα αρχαία αντικείμενα, η ψυχαγωγία. Επιπλέον η πραγματοποίηση
του προγράμματος μέσα στον Αρχαιολογικό χώρο της Ζώνης, αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες για την αποτελεσματική εφαρμογή του καθώς το φυσικό
περιβάλλον και οι αρχαιότητες δημιουργούν ένα υπαίθριο μουσείο. Η διάρκεια του
προγράμματος είναι περίπου δύο ώρες.
Το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο «Αρχαία Εγνατία Οδός. Ένας
δρόμος με μεγάλη ιστορία», απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και
Λυκείου. Το πρόγραμμα διενεργείται σε τρία στάδια: Το πρώτο στάδιο αποτελεί την
εισαγωγή στον χώρο, με την αποστολή ψηφιακού εισαγωγικού κειμένου για προετοιμασία
από τον εκπαιδευτικό και προβολή βίντεο διάρκειας 7 λεπτών περίπου. Το δεύτερο στάδιο
διεξάγεται σε τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού στην περιοχή Τραϊανούπολης. Πρόκειται
για ένα κυνήγι θησαυρού, με σκοπό τη βιωματική προσέγγιση και επεξεργασία των
θεματικών του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το τρίτο στάδιο αφορά στη συζήτηση με τους
μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι περίπου δύο ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστέλλουν συμπληρωμένη τη
συνημμένη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Έβρου (efaevr@culture.gr) με θέμα: Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά
προγράμματα Αρχαίας Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού υπ’ όψιν της αρχαιολόγου κ.
Παπαδοπούλου Αλίκης το αργότερο έως τις 20-03-2024. Στη συνέχεια θα οριστεί ιδιαίτερη
μέρα για κάθε τμήμα και θα αποσταλεί το σχετικό υλικό.Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.