Προκήρυξη σεμιναρίου για την Τοπική Ιστορία

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κομοτηνής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, προτίθεται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα με τίτλο «Τοπική Ιστορία (Τοπικά Προγράμματα)», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής [πρώην Μέγαρο Αστικής Σχολής Αρρένων (Τσανάκλειος Σχολή)] από αρχές Νοεμβρίου (η ακριβής ημέρα έναρξης και οι ώρες των μαθημάτων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους αργότερα) και θα υλοποιηθεί από Εκπαιδευτή με αυξημένα τυπικά προσόντα, που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμπληρώσουν άμεσα το έντυπο αίτησης, στο αρχείο docx που επισυνάπτεται στο παρόν, να το στείλουν, στη συνέχεια, στο email της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής (τηλ. 25310-22589): vivkomot@otenet.gr (υπ’όψιν της υπεύθυνης της Βιβλιοθήκης κ. Αθανασίας Καρανίκα) και, τέλος, να το κοινοποιήσουν στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ypsd@dipe.rod.sch.gr (για την Πρωτοβάθμια) και ypsd@dide.rod.sch.gr (για την Δευτεροβάθμια).

Το έντυπο της αίτησης για συμπλήρωση: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΔΒΜ ME Δ.ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.