Εξισώσεις κίνησης και μια συνάντηση κινητών

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα Α και Β,  με σταθερές ταχύτητες μέτρων |υ1|=14m/s και |υ2|=16m/s αντίστοιχα και σε μια στιγμή t=0 απέχουν μεταξύ τους 1800m. Θεωρούμε έναν προσανατολισμένο …

Διάβασε περισσότερα

Ένας τριγωνικός βρόχος σε ΟΜΠ

Ένας βρόχος σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α=1m, το οποίο αποτελείται από ομογενές και ισοπαχές σύρμα, συνδέεται  στις κορυφές Α και Γ με τους πόλους μιας πηγής ΗΕΔ Ε και …

Διάβασε περισσότερα