Ο μαγνήτης πλησιάζει ένα κυκλικό πλαίσιο

Ένας ραβδόμορφος μαγνήτης πέφτει κατακόρυφα, πλησιάζοντας ένα σταθερό οριζόντιο κυκλικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από ν κυκλικούς αγωγούς, σχηματίζοντας κλειστό κύκλωμα. 

35.Μηχανικό σύστημα-Ελαστική κρούση

Я-люблю-тебя-россия-1

Πολικότητα επαγωγικής τάσης

Πολικότητα επαγωγικής τάσης

OΛΙKO-A-2021

1+1

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση