Εύχομαι καλό προγραμματισμό σε μαθητές και καθηγητές… Με γκρίζο οι αργίες ή οι σχολικές γιορτές και για όσες μέρες δημιουργούν απορίες οι τοπικές γιορτές! diary 2011-12