Θέλετε να δείτε ποιοι αστερισμοί είναι ορατοί πάνω από το τόπο που ζείτε; Κατ΄αρχήν βρείτε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του τόπου σας,  πηγαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο: http://itouchmap.com/latlong.html Π.χ.                 Μετά στη διεύθυνση: http://www.skymaponline.net/ επιλέγετε από το μενού: location και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:     Κάνετε […]