Φυσική


Ένα πολύ ωραίο βίντεο από τον Γιώργο Παναγιωτακόπουλο (Φυσικό – Συγγραφέα) που εξηγεί με τρόπο κατανοητό τον τρόπο που δουλεύει η μνήμη μας και ποια είναι τα βήματα που ακολουθούμε για την επίλυση ασκήσεων Φυσικής.

Κάτι τόσο εύκολο και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα. Αυτό που διαβάζουμε στο σχολικό βιβλίο: Λέμε ότι ένα σώμα κάνει ελεύθερη πτώση όταν το αφήσουμε να πέσει από κάποιο ύψος και η μόνη δύναμη που ενεργεί σ’αυτό είναι το βάρος του, το οποίο θεωρείται σταθερό. H αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. H ελεύθερη πτώση, επακριβώς, πραγματοποιείται μόνο […]

Αστραπή ονομάζεται ο τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά νέφη ή μεταξύ δύο διαφορετικών τμημάτων του ίδιου του νέφους ή ανάμεσα σε ένα νέφος και στο έδαφος, οπότε και ειδικότερα ονομάζεται κεραυνός. (wikipedia) Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα λήψης εκπληκτικών βίντεο στα οποία φαίνεται η εξέλιξη του φαινομένου σε πολύ […]

Εκπληκτικό βίντεο από τον Nicolaus Wegner από τον καιρό του Σεπτέμβρη σε Wyoming, Montana, South Dakota, Nebraska, και Colorado.  

Επειδή όλη η ουσία είναι να κάνουμε το δύσκολο να φαίνεται απλό!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση