Περιβάλλον


Αστραπή ονομάζεται ο τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά νέφη ή μεταξύ δύο διαφορετικών τμημάτων του ίδιου του νέφους ή ανάμεσα σε ένα νέφος και στο έδαφος, οπότε και ειδικότερα ονομάζεται κεραυνός. (wikipedia) Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα λήψης εκπληκτικών βίντεο στα οποία φαίνεται η εξέλιξη του φαινομένου σε πολύ […]

Εκπληκτικό βίντεο από τον Nicolaus Wegner από τον καιρό του Σεπτέμβρη σε Wyoming, Montana, South Dakota, Nebraska, και Colorado.  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση