Κάτι τόσο εύκολο και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα.

Αυτό που διαβάζουμε στο σχολικό βιβλίο:

Λέμε ότι ένα σώμα κάνει ελεύθερη πτώση όταν το αφήσουμε να πέσει από κάποιο ύψος και η μόνη δύναμη που ενεργεί σ’αυτό είναι το βάρος του, το οποίο θεωρείται σταθερό. H αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. H ελεύθερη πτώση, επακριβώς, πραγματοποιείται μόνο στο κενό.

Πόσο εύκολο είναι να καταλάβουμε την αμελητέα αντίσταση του αέρα;

Πόσο εύκολο είναι να πραγματοποιήσουμε το κενό;

Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα βίντεο σχετικά με την ελεύθερη πτώση:

1. Το πείραμα του Γαλιλαίου στο εργαστήριο:

2. Το πείραμα του Γαλιλαίου στη Σελήνη:

3. Το πείραμα του Γαλλιλαίου στο μεγαλύτερο θάλαμο κενού αέρος

http://www.videoman.gr/68395