Θέλετε να δείτε ποιοι αστερισμοί είναι ορατοί πάνω από το τόπο που ζείτε;

Κατ΄αρχήν βρείτε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του τόπου σας,  πηγαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://itouchmap.com/latlong.html

Π.χ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά στη διεύθυνση:

http://www.skymaponline.net/

επιλέγετε από το μενού: location και εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

 

 

Κάνετε αντιγραφή Latitude και Longitude μέχρι το πρώτο δεκαδικό ψηφίο και επικόλληση στα αντίστοιχα πλαίσια, οπότε εμφανίζεται ο χάρτης του ουρανού, τον οποίο μπορείτε να μεγαλώσετε ή να μικρύνετε.