ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Απλή αρμονική ταλάντωση αλλά και ομαλή κυκλική κίνηση. Γιατί δανειζόμαστε τόσα μεγέθη από την ομαλή κυκλική κίνηση για να την περιγράψουμε; Αυτό φαίνεται απλά παρακάτω…

 

και αναλυτικότερα στο επόμενο βίντεο το οποίο δικαιολογεί και το πως εξάγονται οι σχέσεις για την απομάκρυνση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση.

 

Σε ότι αφορά τις γραφικές παραστάσεις:

 

Tην δυνατότητα:

α) να δείτε τη σχέση της ταλάντωσης με την κυκλική κίνηση και

β) να αλλάξετε τη σταθερά του ελατηρίου, τη μάζα του σώματος που εκτελεί ταλάντωση, τον συντελεστή απόσβεσης και την αρχική φάση καθώς και να μελετήσετε ξεχωριστά ή όλες μαζί τις γραφικές παραστάσεις στη σελίδα του Σιντσανλή Ηλία.

 

Ακόμη τόσο στο κεφαλαιο των ταλαντώσεων όσο και στο κεφάλαιο των κυμάτων δεν θα απαλλαγούμε από την τριγωνομετρία γι΄ αυτό να σας θυμίσω ένα σημαντικό εργαλείο από τα μαθηματικά:

 

Σύνδεση της ενέργειας με την ταλάντωση από μια πολύ ωραία προσωμοίωση.

 

Εδώ ένα βιντεάκι από το ΜΙΤ που δείχνει τι σημαίνει στην πράξη διαφορά φάσης.

ΚΡΟΥΣΕΙΣ

Παρεμβάλλοντας τις κρούσεις μετά τις μηχανικές ταλαντώσεις, προτείνεται αυτή η σελίδα όπου μπορείτε να δείτε ότι έχει σχέση με την ορμή και τις περιπτώσεις κρούσεων.

Ακόμη στη σελίδα του Colorado θα βρείτε προσομοίωση για να πειραματιστείτε αλλάζοντας ταχύτητες και μάζες στα σώματα που συγκρούονται καθώς και το είδος της κρούσης.

Εργαστήριο συγκρούσεων

Kλικ για εκτέλεση

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Η καλή κατανόηση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων προϋποθέτει και καλή γνώση για το ρόλο και τη λειτουργία δύο ηλεκτρικών στοιχείων: του πυκνωτή και του σωληνοειδούς. Μπορείτε να πειραματιστείτε με τη βοήθεια των προσομοιώσεων PhET από το πανεπιστήμιο του Colorado.

Εργαστήριο πυκνωτών

Kλικ για εκτέλεση

 

Στο εργαστήριο του ηλεκτρομαγνητισμού πειραματιστείτε απαραίτητα με την κάρτα του ηλεκρομαγνήτη.

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday

Kλικ για εκτέλεση

 

 

Από τη σελίδα του Σιντσανλή Ηλία μπορείτε να μελετήσετε διαδραστικά το φαινόμενο της ηλεκτρικής ταλάντωσης, αλλάζοντας τιμές στα μεγέθη και να τρέξετε την προσομοίωση γρήγορα ή αργά παρατηρώντας το κύκλωμα παράλληλα με τις γραφικές παραστάσεις του ηλεκτρικού φορτίου του πυκνωτή, της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα, των ενεργειών σε συνάρτηση με το χρόνο, αλλά και σε συνάρτηση με το φορτίο.

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

H εξαναγκασμένη ταλάντωση σε μια πολύ καλή προσομοίωση όπου φαίνεται η σχέση του διεγέρτη με το σύστημα που εκτελεί ταλάντωση. Κάντε κλικ εδώ.

Ειδική περίπτωση εξαναγκασμένης ταλάντωσης αποτελεί ο συντονισμός.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συντονισμού αποτελεί η κατάρρευση της γέφυρας του ποταμού Tacoma

και η επίδραση ακουστικών συχνοτήτων σε ποτήρι

Τον συντονισμό μπορείτε να τον μελετήσετε με την προσομοίωση του PhET:

Συντονισμός

Κλικ για εκτέλεση

 

 

Διακροτήματα ήχου από δύο διαπασών κατά τη σύνθεση δύο ταλαντώσεων ίδιου πλάτους και διαφορετικών συχνοτήτων.

Πολύ καλή και η προσομοίωση του ήχου από την σελίδα του Σιτσανλή Ηλία εδώ.Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση