Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατηγορίες Δικτύων-Δίκτυα με βάση την γεωγραφική κατανομή

Δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks,WAN), / Δίκτυα μικρών αποστάσεων ή τοπικά δίκτυα (Local Area Networks, LAN), / Μητροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Area Networks, MAN)

Δίκτυα με βάση την γεωγραφική κατανομή

 

Υποστηρικτικό υλικό
Δίκτυα

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Φύλλο εργασίας    S2 xirou aspasia

 

Copyright © ΞΗΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση