Αρχεία για Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Διαμόρφωση σχολικής αυλής-σχολικός κήπος

6 Δεκέμβριος 2016

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει όλο το υλικό (σε μορφή pdf) από ένα παλαιότερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που έγινε στην Κίμωλο: Σχολικός κήπος.