Αρχεία για Θεματική Εβδομάδα

Θεματική Εβδομάδα «Τα στατιστικά μας μιλάνε, εμείς τα ακούμε!!!»

17 Μάιος 2018

Μία διδακτική ώρα αφιερωμένη στην Κυκλοφοριακή Αγωγή. Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το σχετικό φύλλο εργασίας: Τα στατιστικά μας μιλάνε, εμείς τα ακούμε!!!

Θεματική Εβδομάδα: «Ανθρώπινα δικαιώματα και φύλο»

11 Αύγουστος 2017

Μία διδακτική ώρα για τα στερεότυπα γύρω από το φύλο. Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το σχετικό φύλλο εργασίας: Ανθρώπινα δικαιώματα και φύλο.

Θεματική Εβδομάδα: «Από τον «τεχνητό» στον πραγματικό παράδεισο»

17 Μάιος 2017

Μία διδακτική ώρα αφιερωμένη στις εξαρτήσεις. Στο παρακάτω αρχείο υπάρχει ένα φύλλο εργασίας που αναφέρεται στις εθιστικές ουσίες και την άποψη της Εκκλησίας: Εθιστικές ουσίες.

Θεματική Εβδομάδα: «Η διατροφική αξία της νηστείας»

14 Μάιος 2017

Μία πρόταση για τη Θεματική Εβδομάδα. Τα οφέλη από τη νηστεία αναλύονται σε μία διδακτική ώρα μέσα από διάφορες διδακτικές δραστηριότητες. Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει όλο το υλικό: Νηστεία & Διατροφή.