Αρχεία για project B΄ Γυμνασίου

Δίωρο project στα Θρησκευτικά της Β΄ Γυμνασίου ΘΕ1

8 Δεκέμβριος 2016

4,1. Β΄1 Εργαστήριο συντήρησης εικόνων

4,2. Β΄2 Η ιστορία της απεικόνισης στον Χριστιανισμό

4,3. Β΄3 Εργαστήριο αγιογραφίας