Αρχεία για project Α΄ Λυκείου

Ερευνητική εργασία Α΄Λυκείου με θέμα το Μυστήριο του γάμου και τα τοπικά ήθη και έθιμα του κιμωλιάτικου γάμου

4 Νοέμβριος 2017

Ένα παλαιότερο project με τίτλο «Το Μυστήριο του γάμου – Ήθη και έθιμα Κιμώλου», το οποίο παρουσιάζει θρησκευτικό και τοπικό ενδιαφέρον. Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει σε μορφή pdf όλο το υλικό: project Γάμος.

Ερευνητική εργασία Α΄Λυκείου με θέμα τις οικονομικές προοπτικές της νήσου Κιμώλου

6 Μάρτιος 2017

Ένα παλαιότερο project με τίτλο «Προοπτικές εργασιακής και οικονομικής ανάπτυξης στη νήσο Κίμωλο με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020». Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλο το υλικό:

https://issuu.com/gymkimolou/docs/project_a_likeiou_b_tetramino/34.

Ερευνητική εργασία Α΄ Λυκείου με θέμα τη διατροφή και τις απαγορεύσεις στα μεγαλύτερα θρησκεύματα του κόσμου

1 Μάρτιος 2017

Ένα παλαιότερο project της Α΄ Λυκείου που πραγματοποιήθηκε στην Κίμωλο και αφορά τη νηστεία στον Χριστιανισμό και τα άλλα θρησκεύματα. Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το αρχείο σε μορφή pdf: project Νηστεία.

Ερευνητική εργασία Α΄Λυκείου με θέμα τη ζωή μετά θάνατον

30 Ιανουάριος 2017

Ένα παλαιότερο project με θέμα τη ζωή μετά θάνατον στον Χριστιανισμό και τα ξένα θρησκεύματα, σε μορφή pdf: project Η ζωή μετά θάνατον.