Αρχεία για Α΄Γυμνασίου

Ένας σύντομος προβληματισμός στον Ύμνο της Αγάπης του Αποστόλου Παύλου σε μορφή animation

1 Μάρτιος 2018

Μια μικρή αναφορά στον Ύμνο της Αγάπης σε μορφή animation. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου:  Ύμνος.

Οι τροφές «χαράμ» & «χαλάλ» στο Ισλάμ σε μορφή animation

12 Φεβρουάριος 2018

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει ένα σύντομο animation με θέμα τις τροφές στο Ισλάμ. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην Α΄ Γυμνασίου, ΘΕ5. Halal.

Α΄Γυμνασίου ΘΕ4 Πώς παίρνονται οι αποφάσεις; (3 δίωρα)

23 Μάρτιος 2017

Τρία φύλλα εργασίας για τη θεματική ενότητα 4 που αναφέρεται στο συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας:

1. ΘΕ4 Ι. Συζητώντας για τα όριά μας

2. ΘΕ4 ΙΙ. Η Χριστιανική Εκκλησία αποφασίζει και ορίζει την πίστη

3. ΘΕ4 ΙΙ. Η Χριστιανική Εκκλησία αποφασίζει και ορίζει την πίστη (δεύτερο μέρος)

 

 

 

Α΄Γυμνασίου ΘΕ3 Πώς ζουν οι Χριστιανοί; Η νέα ζωή της Εκκλησίας (3 δίωρα)

15 Φεβρουάριος 2017

Τρία φύλλα εργασίας για την ΘΕ3. Ωστόσο, για να είναι ολοκληρωμένη αυτή η θεματική θα πρέπει ανάμεσα στο 2ο και στο 3ο δίωρο να αφιερωθεί ένα επιπλέον δίωρο όπου θα γίνει ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας:

1. ΘΕ3 Ι. Μπροστά στα ερωτήματα για τη ζωή

2. ΘΕ3 ΙΙ. Ερμηνεύοντας την πρόταση ζωής της χριστιανικής Εκκλησίας i. Συνάντηση με τον προσωπικό Θεό της Βίβλου

3. ΘΕ3 ΙΙ. Ερμηνεύοντας την πρόταση ζωής της χριστιανικής Εκκλησίας ii. Ζώντας με νόημα στον κόσμο

Α΄Γυμνασίου ΘΕ2 Η συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό (5 δίωρα)

22 Ιανουάριος 2017

Πέντε φύλλα εργασίας για την ΘΕ2:

1. ΘΕ2 Ι. Η δυναμική των «συναντήσεων»

2. ΘΕ2 ii. Παύλος, ο απόστολος που συνέδεσε τον Χριστιανισμό με τον Ελληνισμό

3. ΘΕ2 iii. Η ελληνική ως γλώσσα της Εκκλησίας

4. ΘΕ2 iv. Διάλογος και εκλεκτικές συγγένειες με την ελληνική σοφία

5. ΘΕ2 ΙΙΙ. Η αποτύπωση της σύνθεσης Ελληνισμού και Χριστιανισμού στην τέχνη

Α΄Γυμνασίου ΘΕ1 Μεγαλώνουμε και αλλάζουμε (4 δίωρα)

30 Νοέμβριος 2016

Τέσσερα φύλλα εργασίας για την ΘΕ1.

 

1. ΘΕ1 Ι. Το πέρασμα σε μια νέα σχολική κοινότητα, ένα καινούργιο κύκλο ζωής

2. ΘΕ1 II. Η Εκκλησία ανοίγεται και εξαπλώνεται

3. ΘΕ1 ΙΙΙ. Η Εκκλησία οργανώνεται

4. ΘΕ1 ΙΙΙ. Η Εκκλησία οργανώνεται iv. Ο κοινοβιακός μοναχισμός