Αρχεία για Φόρμες αξιολόγησης για ομαδοσυνεργασία

Φόρμες αξιολόγησης για ομαδοσυνεργασία

20 Μάιος 2018

Τρεις φόρμες αξιολόγησης που αφορούν την αξιολόγηση του καθηγητή, του ΝΠΣ των Θρησκευτικών και την αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Λειτουργούν όπως ένας εικονικός στόχος. Σε κάθε ομάδα, οι μαθητές σημειώνουν μία ξεχωριστή κουκκίδα με το στυλό τους, σε όσα κουτιά της φόρμας τους εκφράζουν:

Φόρμα αξιολόγησης καθηγητή

Φόρμα αξιολόγησης των ΝΠΣ των Θρησκευτικών

Φόρμα αυτοαξιολόγησης μαθητή