Αρχεία για Ερωτήσεις επανάληψης ετήσιου γραμματισμού

Ερωτήσεις επανάληψης του ετήσιου γραμματισμού στο Γυμνάσιο

20 Μάιος 2018

Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν ερωτήσεις επανάληψης για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου σε μορφή ψηφιακού ερωτηματολογίου:

Ερωτήσεις επανάληψης Α’ Γυμνασίου

Ερωτήσεις επανάληψης Β’ Γυμνασίου

Ερωτήσεις επανάληψης Γ’ Γυμνασίου