Λίγα λόγια για ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που, αν και κάποιος έχει διαφορετική μητρική γλώσσα από μας, παρόλα αυτά κατανοούμε πολύ καλά όσα λέει.

Ας σκεφτεί κανείς, ή μάλλον ας διαβάσει μια από τις ομιλίες του Ξ. Ζολώτα οι οποίες εκφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ετήσιων συναντήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας.
«Kyrie, It is Zeus’ anathema on our epoch for the dynamism of our economies and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize the Scylla of numismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic, but my diagnosis would be…

Περισσότερα στο άρθρο : «Οι θρυλικές ομιλίες του Ξενοφώντος Ζολώτα στα αγγλικά, χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικές λέξεις»

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρακάτω άρθρο : ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

όπου αναφέρονται οι εξής λέξεις (ανάμεσα σε τόσες):
analogy, acrobat, athlete, authentic, basil, basis, biography, biology, cinema, crisis, colossal, dialogue, dialect, energy, galaxy, hero, ironic, kinetic, lyric, microbe, nerve, oasis, parasite, radio, symbol, theory, super, Zeus, ………..

Τέλος, μιλώντας για λέξεις-δάνεια από τη μια γλώσσα στην άλλη, θα ήθελα πάρα πολύ να αναφερθώ και στις παρακάτω λέξεις-δάνεια της αγγλικής από την ελληνική – και μάλιστα την Ομηρική (!!!!!!!!!) γλώσσα.
Σύμφωνα με το άρθρο «Μεγάλη συλλογή αγγλικών λέξεων με ελληνική ρίζα»

μαθαίνει κανείς ότι:

DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.

EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.

EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε

EXCELLENT = Εξ Ελληνων (;)

EYES = από το φάεα = μάτια.

FATHER = από το πάτερ (πατήρ).

FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.

FOX=Αλεπου απο το Φοξος μακρυκεφαλος!

FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ ( F= δίγαμμα).

Συμπέρασμα: Η ζωή -και η γλώσσα- δεν παύει να μας εκπλήσσει ποτέ!

Αφήστε μια απάντηση