Αρχική » Γενικά » Tα νέα, αναθεωρημένα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

Aρχείο Δημοσιευμάτων

Tα νέα, αναθεωρημένα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

Eκ μέρους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) δοθηκε χθές στη δημοσιότητα η Εισήγηση της ad hoc 7μελούς Επιστημονικής Επιτροπής για τα νέα, αναθεωρημένα προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Την Εισήγηση αναμένεται να εγκρίνει η πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύοντας σε ΦΕΚ τα νέα Προγράμματα για να εκδοθεί εν συνεχεία η απόφαση εφαρμογής τους από τη νέα σχολική χρονιά (2020-2021).

Στην ανακοίνωση του Ι.Ε.Π. επισημαίνεται ότι το Δ.Σ. του Ινστιτούτου με την υπ’ αρ.πρωτ. 13322/19-12-2019 απόφασή του συγκρότησε άμισθη επταμελή Επιστημονική Επιτροπή με αντικείμενα: «Α) Εισήγηση για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε., για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών, Β) Εισήγηση σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., του ΕΔΔΑ και της ΑΠΔΠΧ, όσον αφορά σε όλες τις υπόλοιπες πτυχές των αποφάσεων αυτών που συνδέονται με το Μάθημα των Θρησκευτικών, με έμφαση στη διατήρηση της υποχρεωτικότητας του Μαθήματος και τη διαδικασία απαλλαγής των μαθητών/μαθητριών».  Ανακοινώνεται δε ότι η Επιστημονική Επιτροπή παρέδωσε στο ΙΕΠ την ομόφωνη εισήγησή της με την οποία προτείνει, ως βέλτιστη μεταβατική λύση, την αναδιαμόρφωση/αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) του 2017 ώστε αυτά να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις 1749/2019 και 1750/2019 του ΣτΕ. Η Επιτροπή υπέβαλε νέα αναθεωρημένα Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/27-02-2020 Πράξη Δ.Σ. του ΙΕΠ.

Aναφορικώς με τις προδιαγραφές βάσει των οποίων έγινε η παρούσα αναθεώρηση των Προγραμμάτων Σπουδών η Επιστημονική Επιτροπή επισημαίνει ότι τα εν λόγω Προγράμματα, όπως όλα τα μαθήματα του σχολείου,  αναπτύσσονται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας, διαφοροποιούμενα έτσι από την κατήχηση: «Όπως όλα τα διακριτά μαθήματα του σχολείου, ομοίως και το μάθημα των Θρησκευτικών ακολουθεί τις προδιαγραφές, βάσει των οποίων αναπτύσσεται η παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία που υλοποιείται εντός του σχολείου· συνεπώς, διαφοροποιείται από την κατήχηση, η οποία και αποτελεί έργο της Εκκλησίας», αναφέρει η Επιτροπή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής, η Σύντομη Έκθεση Αναθεώρησης των Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τα Προγράμματα Σπουδών.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 


Σχολιάστε

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων