Προβολή διαχειριστικού περιβάλλοντος

  1. Επισκεφθείτε τη σελίδα https://webhost.sch.gr και συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  2. Στο μενού αριστερά στην καρτέλα Τοποθεσίες Web & Τομείς επιλέξτε Αλλαγή προβολής
  3. Στο αναδυόμενου μενού μπορείτε να επιλέξετε με ποια μορφή θέλετε να εμφανίζεται το περιβάλλον διαχείρισης. Υπάρχουν τρεις επιλογές :

          Δυναμική λίστα

        Ενεργή λίστα

        Κλασική λίστα

Οι παρακάτω οδηγίες παρατίθενται στη δυναμική λίστα του διαχειριστικού περιβάλλοντος