Πως μπορώ να μετακινήσω τα αρχεία σε φακέλους;

  1. Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης αρχείων, στον κεντρικό κατάλογο, επιλέξτε τον αρχικό κατάλογο π.χ. httpdocs (1). Έπειτα τικάρετε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε π.χ. testpage.txt (2) και επιλέξτε Μετακίνηση (3).
  2. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε το φάκελο, στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το αρχείο π.χ. SCH και επιλέξτε ΟΚ.

    Το αρχείο testpage.txt έχει μετακινηθεί στο φάκελο SCΗ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.