Πως μπορώ να δημιουργήσω έναν νέο κατάλογο / φάκελο;

  1. Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης αρχείων, στον κεντρικό κατάλογο, επιλέξτε τον αρχικό κατάλογο που θέλετε να προσθέσετε το φάκελο π.χ. httpdocs (1). Έπειτα επιλέξτε το + (2) και στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε Δημιουργία καταλόγου (3).
  2. Στην επόμενη καρτέλα συμπληρώνετε το όνομα του καταλόγου / φακέλου και επιλέξτε ΟΚ.

    Ο νέος κατάλογος / φάκελος SCH έχει δημιουργηθεί μέσα στον αρχικό κατάλογο httpdocs, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.