Πως μπορώ να αλλάξω δικαιώματα σε φακέλους και αρχεία;

  1. Στην κεντρική σελίδα της διαχείρισης αρχείων, στον κεντρικό κατάλογο, επιλέξτε τον αρχικό κατάλογο π.χ. httpdocs (1). Έπειτα τικάρετε το φάκελο που θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα π.χ. SCH (2), επιλέξτε το εικονίδιο (3) και στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε Αλλαγή δικαιωμάτων (4).
  2. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε τα δικαιώματα που θα έχουν οι χρήστες στον συγκεκριμένο φάκελο και επιλέξτε Αποθήκευση.