Λειτουργία συντήρησης

Όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην ιστοσελίδα WordPress, χωρίς να γίνονται ορατές από τους επισκέπτες, μπορείτε να θέσετε την ιστοσελίδα σε λειτουργία συντήρησης. Για να το κάνετε αυτό ακολουθείστε τα επόμενα βήματα:

 1. Στην εγκατάσταση WordPress που θέλετε να μπει σε λειτουργία συντήρησης επιλέξτε Λειτουργία συντήρησης.
 2. Για την επεξεργασία της σελίδας συντήρησης επιλέξτε το εικονίδιο
 3. Στην επόμενη καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα για :
  • Αλλαγή του τίτλου της σελίδας συντήρησης, επιλογή (1)
  • Αλλαγή του κειμένου της σελίδας συντήρησης, επιλογή (2)
  • Καθορισμό μετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλογή (3)
  • Σύνδεση της σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα, επιλογή (4)

  Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές, ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συντήρησης, επιλέξτε ΟΚ.

 4. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε την οθόνη της λειτουργίας συντήρησης πέρα από τις επιλογές που παρέχονται εδώ, επιλέξτε Προσαρμογή. Μπορείτε πάντα να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο πρότυπο σε περίπτωση λάθους επιλέγοντας Επαναφορά προεπιλογής.