Διαχειριστής αρχείων, File Manager

Για να διαχειριστείτε τα αρχεία και τους φακέλους, ακολουθείστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

  1. Επισκεφθείτε τη σελίδα https://webhost.sch.gr και συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  2. Από το μενού αριστερά επιλέξτε Αρχεία και οδηγείστε στην κεντρική σελίδα διαχείρισης αρχείων.Στη διαχείριση αρχείων η αριστερή λίστα περιλαμβάνει όλους τους αρχικούς καταλόγους και η δεξιά λίστα τους φακέλους και τα αρχεία που περιλαμβάνονται στους αρχικούς καταλόγους.