Προβολή διαχειριστικού περιβάλλοντος

 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα https://webhost.sch.gr και συνδεθείτε με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Στο μενού αριστερά στην καρτέλα Τοποθεσίες Web & Τομείς επιλέξτε Αλλαγή προβολής
 3. Στο αναδυόμενου μενού μπορείτε να επιλέξετε με ποια μορφή θέλετε να εμφανίζεται το περιβάλλον διαχείρισης. Υπάρχουν τρεις επιλογές :

          Δυναμική λίστα

        Ενεργή λίστα

        Κλασική λίστα

Οι παρακάτω οδηγίες παρατίθενται στη δυναμική λίστα του διαχειριστικού περιβάλλοντος

Εγκατάσταση Joomla

 1. Από τις διαθέσιμες εφαρμογές επιλέξτε Εγκατάσταση δίπλα από την εφαρμογή Joomla, ώστε να ξεκινήσει η προδιαμορφωμένη εγκατάσταση της τελευταίας διαθέσιμης έκδοσης Joomla.
 2. Ξεκινά η αυτόματη εγκατάσταση του Joomla και περιμένετε μέχρι να σας εμφανίσει μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 100%. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα.
 3. Με την ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης εγκατάστασης εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα ενημέρωσης/διαχείρισης αυτής.Αν επιθυμείτε την αλλαγή κάποιες από τις αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις του ιστοτόπου σας, επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων και σας        δίνεται η δυνατότητα για:
  • Να ενεργοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις, αν θέλετε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση στο wordpress όταν αυτή είναι διαθέσιμη. Για να γίνει αυτό επιλέξτε την επιλογή (1).
   ΠΡΟΣΟΧΗ : Ενεργοποιώντας τις Αυτόματες ενημερώσεις ενδέχεται να υπάρξει ασυμβατότητα με plugins / themes και συνεπώς δυσλειτουργία στον ιστότοπό σας. Σας προτείνουμε να μην το επιλέξετε, διότι μέσω του πίνακα ελέγχου θα ενημερωθείτε όποτε υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση.
  • Αλλαγή των στοιχείων πρόσβασης του διαχειριστή, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, επιλογή (2).
  • Αλλαγή των στοιχείων πρόσβασης διαχείρισης της mysql βάσης δεδομένων, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, επιλογή (3).
   Μετά την επιθυμητή αλλαγή ρυθμίσεων επιλέγουμε Εφαρμογή και OK και η εγκατάσταση Joomla ολοκληρώνεται και είναι πλέον διαχειρίσιμη μέσω του εργαλείου Joomla (Joomla! Toolkit) του πίνακα ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν φαίνεται η εφαρμογή επιλέξτε Ευρεση τοποθεσιών Joomla! και ανανεώστε τη σελίδα.

Γιατί δεν εμφανίζεται ο νέος μου ιστότοπος στη Google?

Αν ο ιστότοπός σας δεν εντοπίζεται στην αναζήτηση της Google συνήθως οφείλεται σε ένα από τους παρακάτω λόγους:

 • Η ιστοσελίδα σας είναι πολύ νέα και η Google δεν την έχει ανιχνεύσει ακόμα.
 • Δεν έχετε υποβάλει κάποιο Sitemap στην υπηρεσία για webmaster της Google «Google Search Console»
 • Η ιστοσελίδα σας δεν έχει συνδεθεί με συνδέσμους (links) από άλλες σελίδες στο διαδίκτυο.
 • Ο σχεδιασμός της σελίδας σας καθιστά δύσκολο για την Google να ανιχνεύσει αποτελεσματικά το περιεχόμενό του.
 • Η Google έλαβε ένα σφάλμα κατά την προσπάθεια ανίχνευσης της ιστοσελίδας σας.
 • Το περιεχόμενο της σελίδας σας αντιβαίνει με την πολιτική της Google (συνήθως περί πνευματικών δικαιωμάτων) και μπλοκάρει την εμφάνισή του.

Πως μεταφέρω το WordPress ιστότοπό μου στη νέα υποδομή;

Η διαδικασία μεταφοράς του ήδη εγκατεστημένου WordPress από την υπάρχουσα στη νέα υποδομή φιλοξενίας ΠΣΔ πραγματοποιείται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

 • Βήμα 1 – Μεταφορά Αρχείων

Κατεβάστε τοπικά στον υπολογιστή σας τα αρχεία του ιστοτόπου σας από τον παλιό εξυπηρετητή ΠΣΔ μέσω FTP ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.

Στη συνέχεια ανεβάστε τα στον εξυπηρετητή της νέας υποδομής webhost ΠΣΔ είτε μέσω FTP, για οδηγίες δείτε εδώ, είτε με χρήση του ενσωματωμένου διαχειριστή αρχείων (File Manager) του Plesk, οδηγίες εδώ. Αν ο ριζικός φάκελος /httpdocs είναι κενός απλά αντιγράψτε τα αρχεία εκεί, ειδάλλως αν περιέχει και άλλα αρχεία πχ μιας άλλης ιστοσελίδας/εφαρμογή σας τότε δημιουργήστε ένα φάκελο και αντιγράψτε τα αρχεία σε αυτόν.

 • Βήμα 2 – Μεταφορά βάσης δεδομένων

Μαζί με τα αρχεία θα πρέπει να μεταφέρετε και τη βάση δεδομένων του wordpress ιστοτόπου. H πρόσβαση στη MySQL βάση δεδομένων της παλιάς υποδομής παρέχεται από το Phpmyadmin που υπάρχει στον Πίνακα Ελέγχου της πύλης του ΠΣΔ, στη διαδρομή mysch → Πίνακας ελέγχου → Ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL → Διαχείριση βάσης, όπου θα κάνετε εξαγωγή της βάσης σας (του αρχείου .sql) , όπως περιγράφεται παρακάτω:

 1. Επιλέγεται τη βάση δεδομένων, που θέλετε να εξάγετε από τη παλιά υποδομή, και πατάτε Διαχείριση Βάσης για να σας κατευθύνει στο εργαλείο διαχείρισης βάσεων mysql, phpMyAdmin:
 2. Στο phpmyadmin επιλέγετε τη βάση δεδομένων mysql και στη συνέχεια «Εξαγωγή», όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα: 
 3. Για να λάβετε το αντίγραφο της βάσης mysql ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα και πατάτε το κουμπί «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

 

Έχοντας backup του αρχείου της βάσης δεδομένων από τον παλιό εξυπηρετητή, στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων στο Plesk και να εισαγάγετε (import) το αρχείο της βάσης σας που έχετε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

 • Βήμα 3 – Ενημέρωση συνδέσμου ιστοσελίδας στη βάση δεδομένων

Αφού έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή στη νέα βάση δεδομένων, επόμενο βήμα είναι η ενημέρωση τοποθεσίας του νέου ιστοτόπου σας. Το παραπάνω υλοποιείται με αλλαγή των μεταβλητών siteurl και home στο πίνακα <πρόθεμα>_options της νέας σας βάσης mysql στο νέο url του ιστοτόπου σας, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

phpmyadmin url 1

phpmyadmin url

 • Βήμα 4 – Τροποποίηση wp-config.php αρχείου

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τροποποιήσετε το διαχειριστικό αρχείο wp-config.php, που βρίσκεται στον φάκελο εγκατάστασης του WordPress και περιέχει τα στοιχεία σύνδεσης της βάσης δεδομένων.  Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το διαχειριστή αρχείων για τη συγκεκριμένη διαδικασία, οδηγίες εδώ.

Θα αντικαταστήσετε τα παλαιά στοιχεία σύνδεσης της βάσης σας με αυτά της νέας που δημιουργήσατε στο 2ο βήμα στα ακόλουθα πεδία:

define(‘DB_NAME’, ‘ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ‘);

/** MySQL database username */

define(‘DB_USER’, ‘ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ‘);

/** MySQL database password */

define(‘DB_PASSWORD’, ‘ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ‘);

/** MySQL hostname */

define(‘DB_HOST’, ‘ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ MySQL‘);

 • Για να βρείτε τον σωστό εξυπηρετητή, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται εδώ
 • Αν δεν θυμάστε το κωδικό πρόσβασης του χρήστη της βάσης δεδομένων, δείτε οδηγίες αλλαγής του εδώ
 • Βήμα 5 – Διόρθωση permalinks (Προαιρετικό)

Εάν λαμβάνετε Σφάλμα 404 (Error 404) όταν προσπαθείτε να ανοίξετε συνδέσμους στον ιστότοπό σας, σημαίνει πως οι Μόνιμοι Σύνδεσμοι (Permalinks) του ιστοτόπου σας δε λειτουργούν. Για να διορθωθεί αυτό ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία:

 1. Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου του WordPress.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια Μόνιμοι σύνδεσμοι (Permalinks)
 3. Απλά κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αλλαγών (Save Changes).

permalinks

 • Βήμα 6 – Διόρθωση κατεστραμμένων εικόνων ( Προαιρετικό)

Εάν αντιληφθείτε ότι οι εικόνες στον ιστότοπό σας δεν εμφανίζονται σωστά, αυτό σημαίνει ότι οι σύνδεσμοι εξακολουθούν να αναφέρονται στο παλιό τομέα. Για να διορθώσετε το πρόβλημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο (plugin) Better Search Replace,το οποίο αντικαθιστά αυτόματα το παλιό με τον νέο τομέα στη βάση δεδομένων σας.

Για τη διαδικασία του Better Search Replace πρέπει:

 1. Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου του WordPress.
 2. Κάντε κλικ στο Plugins και μετά στο Add new.
 3. Αναζήτηστε το plugin Better Search Replace και εγκαταστήστε το.
 4. Αφού εγκατασταθεί, κάντε κλικ στην «Ενεργοποίηση» για να ενεργοποιήσετε το plugin.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία (Tools) και επιλέξτε το Better Search Replace.
 6. Αναζητήστε το (Search for): εισάγετε το παλιό URL (όνομα τομέα) και Aντικαταστήστε το με (Replace with): εισάγετε το νέο URL (όνομα τομέα).
 7. Επιλέξτε τους πίνακες στους οποίους θέλετε να κάνετε αναζήτηση. Οι αναρτήσεις σας βρίσκονται στον πίνακα <πρόθεμα>_posts, αλλά προτείνουμε να επιλέξετε για ασφάλεια όλους τους πίνακες.
 8. Αφήστε την επιλογή «Run as dry run» και επιλέξτε εκτέλεση. Με την συγκεκριμένη επιλογή το plugin  θα εντοπίσει όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν χωρίς όμως να τις εκτελέσει.
 9. Εφόσον το παραπάνω βήμα εκτελείται σωστά και το αποτέλεσμα σας ικανοποιεί τότε ξετικάρετε την επιλογή «Run as dry run» και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.replace url

Αλλαγή κωδικού χρήστη MySQL βάσης δεδομένων

Για να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη μιας υπάρχουσα βάση δεδομένων MySQL στο νέο panel ΠΣΔ ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα http://webhost.sch.gr και συνδεθείτε στο panel με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Στο μενού αριστερά επιλέξτε την καρτέλα Bάσεις δεδομένων

 1. Εντοπίστε τη βάση MySQL στην οποία θέλετε να αλλάξετε το κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε τον Χρήστη της, όπως φαίνεται παρακάτω:

 1. Στα πεδία Νέος κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, δηλώνετε το νέο επιθυμητό κωδικό και επιλέγετε ΟΚ.

Στοιχεία υπάρχουσας βάσης δεδομένων MySQL

Για να δείτε τα στοιχεία μιας υπάρχουσας βάση δεδομένων MySQL στο νέο panel ΠΣΔ ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

 1. Επισκεφθείτε τη σελίδα http://webhost.sch.gr και συνδεθείτε στο panel με τα στοιχεία σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Στο μενού αριστερά επιλέξτε την καρτέλα Bάσεις δεδομένων

 1. Πλοηγηθείτε στη βάση που επιθυμείτε να δείτε τα στοιχεία της και επιλέξτε Πληροφορίες σύνδεσης.

 1. Στο νέο παράθυρο διαλόγου παρουσιάζονται τα στοιχεία σύνδεσης της MySQL βάσης.

Αποδέσμευση domain mysch.gr της προηγούμενης υποδομής φιλοξενίας ΠΣΔ

Σε περίπτωση που το επιθυμητό mysch.gr domain το έχετε καταχωρήσει στη προηγούμενη υποδομή φιλοξενίας ιστοσελίδων ΠΣΔ, τότε θα πρέπει να το αποδεσμεύσετε προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε στη νέα υποδομή με το πίνακα ελέγχου PLESK.

 1. Μεταβείτε στην πύλη ΠΣΔ, https://www.sch.gr/,  επιλέξτε mySch και συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 2. Στον Πίνακα ελέγχου MySch επιλέξτε στο αριστερό μενού το Όνομα χώρου mysch.gr (DNS).

3.  Επιλέξτε Αποδέσμευση ολόκληρου του domain mysch, όπως φαίνεται παρακάτω

4. Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε ΟΚ