Διαχείριση θεμάτων

 1. Στην εργαλειοθήκη WordPress επιλέξτε Θέματα.
 2. Στην επόμενη καρτέλα εμφανίζεται λίστα με τα διαθέσιμα θέματα που έχουν ενεργοποιηθεί κατά την εγκατάσταση του WordPress. Επιλέξτε ένα θέμα και έπειτα επιλέξτε:
  1. Εγκατάσταση (1) για να εγκαταστήσετε το θέμα.
  2. Ενεργοποίηση (2) για να ενεργοποιηθεί το θέμα.
  3. Κατάργηση εγκατάστασης (3) για να καταργηθεί το θέμα.
  4. Ενημέρωση (4) για να γίνει ενημέρωση του θέματος. Ενημέρωση των θεμάτων μπορεί να γίνει και με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.
 3. Για να ανεβάσετε ένα θέμα επιλέξτε Αποστολή θέματος.
 4. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Αναζήτηση και επιλέξτε το θέμα που θέλετε να ανεβάσετε σε αρχείο της μορφής *.zip. Από προεπιλογή το νέο θέμα δεν είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επιλέγοντας Ενεργοποίηση μετά την εγκατάσταση και κατόπιν επιλέξτε ΟΚ.

Διαχείριση πρόσθετων

 1. Στην εργαλειοθήκη WordPress επιλέξτε Προσθήκες.
 2. Στην επόμενη καρτέλα εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες προσθήκες που έχουν ενεργοποιηθεί κατά την εγκατάσταση του WordPress. Επιλέξτε ένα πρόσθετο και έπειτα επιλέξτε:
  1. Εγκατάσταση (1) για να εγκαταστήσετε το πρόσθετο.
  2. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (2) για να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί το πρόσθετο.
  3. Κατάργηση εγκατάστασης (3) για να καταργηθεί το πρόσθετο.
  4. Ενημέρωση (4) για να ενημερωθεί το πρόσθετο. Ενημέρωση των πρόσθετων μπορεί να γίνει και με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.
 3. Για να ανεβάσετε ένα πρόσθετο επιλέξτε Αποστολή προσθήκης.
 4. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Αναζήτηση και επιλέξτε το πρόσθετο που θέλετε να ανεβάσετε σε αρχείο της μορφής *.zip. Από προεπιλογή το νέο πρόσθετο δεν είναι ενεργοποιημένο. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε επιλέγοντας Ενεργοποίηση μετά την εγκατάσταση και κατόπιν επιλέξτε ΟΚ.

Ενημερώσεις πρόσθετων και θεμάτων

 1. Επιλέξτε μία από τις δύο επιλογές Εγκατάσταση ενημερώσεων πρόσθετων ή Εγκατάσταση ενημερώσεων θεμάτων.
 2. Στην επόμενη καρτέλα εμφανίζονται λίστα με τις διαθέσιμες ενημερώσεις από τα πρόσθετα και τα θέματα. Επιλέξτε τις ενημερώσεις που θέλετε να εγκαταστήσετε και κατόπιν επιλέξτε Ενημέρωση.Παρόλο που η εργαλειοθήκη WordPress κάνει συχνά έλεγχο για ενημερώσεις, υπάρχει η δυνατότητα ο έλεγχος να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας Έλεγχος για ενημερώσεις.Για να ενεργοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις, αν θέλετε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση στο WordPress όταν αυτή είναι διαθέσιμη επιλέξτε Αυτόματη ενημέρωση ρυθμίσεων.

  Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε τις ενημερώσεις για τις οποίες θέλετε να εγκατασταθούν αυτόματα και πατήστε ΟΚ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ : Ενεργοποιώντας τις Αυτόματες ενημερώσεις ενδέχεται να υπάρξει ασυμβατότητα με πρόσθετα / θέματα και συνεπώς δυσλειτουργία στον ιστότοπό σας. Σας προτείνουμε να μην επιλέξετε την Αυτόματη ενημέρωση, διότι μέσω του πίνακα ελέγχου θα ενημερωθείτε όποτε υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση.

Αναβάθμιση έκδοσης WordPress

Όταν υπάρχει πιο πρόσφατη υποστηριζόμενη έκδοση του WordPress εμφανίζεται το μήνυμα «Αυτή η εγκατάσταση του WordPress είναι ξεπερασμένη. Συνιστάται να την ενημερώσετε στην πιο πρόσφατη υποστηριζόμενη έκδοση του WordPress».

 1. Επιλέξτε Ενημέρωση στην x.x
 2. Επιλέξτε My CMS (1) και έπειτα Ενημέρωση (2).Κάτω δεξιά εμφανίζεται η ειδοποίηση Η καινούργια έκδοση είναι πλεόν εγκαταστημένη

Διαχείριση εγκατάστασης WordPress

Στο μενού αριστερά επιλέξτε WordPress και κατευθύνεστε στην κεντρική σελίδα του WordPress toolkit (Εργαλειοθήκη WordPress), με το οποίο σας δίνεται η δυνατότητα για :

 • Αλλαγή του ονόματος της ιστοσελίδας σας. Για να γίνει αυτό επιλέξτε το εικονίδιο , γράψτε το επιθυμητό όνομα και κατόπιν επιλέξτε το εικονίδιο , επιλογή (1).
 • Σύνδεση στο WordPress ως διαχειριστής. Για να γίνει αυτό επιλέξτε Σύνδεση, επιλογή (2).
 • Αλλαγή των γενικών ρυθμίσεων του WordPress. Για να γίνει αυτό επιλέξτε Ρύθμιση, επιλογή (3).
 • Μετάβαση στην καρτέλα Τοποθεσίες Web & Τομείς. Για να γίνει αυτό επιλέξτε την επιλογή (4).
 • Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης. Για να γίνει αυτό επιλέξτε την επιλογή (5).
 • Εντοπισμό σφαλμάτων. Για να γίνει αυτό επιλέξτε την επιλογή (6) και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε τα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε ΟΚ.
 • Διαχείριση αρχείων. Για να γίνει αυτό επιλέξτε την επιλογή (7). Η διαχείριση των αρχείων περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 5.

Αλλαγή/επαναφορά κωδικού διαχειριστή Joomla

 1. Στο μενού αριστερά επιλέξτε Joomla! και κατευθύνεστε στην κεντρική σελίδα του Joomla toolkit.
 2. Στην επόμενη καρτέλα και στην ενότητα Εργαλεία επιλέξτε Άνοιγμα της βάσης δεδομένων στο phpMyAdmin.Εισαγωγή στο phpMyAdmin μπορεί να γίνει και ακολουθώντας τη διαδρομή Τοποθεσίες Web & Τομείς Βάσεις δεδομένων phpMyadmin
 3. Από το phpMyAdmin επιλέξτε τον πίνακα jos_users. (Αν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης του Joomla είχατε αλλάξει το πρόθεμα σε άλλο, o πίνακας jos_users θα είναι της μορφής xxx_users)
 4. Επιλέξτε Επεξεργασία στον χρήστη Super User.
 5. Στο πεδίο password επιλέξτε MD5 και αντικαταστήστε τον τρέχοντα κωδικό με νέο.
 6. Επιλέξτε Εκτέλεση

Αλλαγή/επαναφορά κωδικού διαχειριστή WordPress

 1. Στην κεντρική σελίδα της εργαλειοθήκης WordPress επιλέξτε Ρύθμιση.
 2. Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να ορίσετε το νέο κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή και επιλέξτε Αλλαγή.
 3. Για να δείτε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή επιλέξτε το εικονίδιο 

Εγκατάσταση Drupal

 1. Από τις διαθέσιμες εφαρμογές επιλέξτε Εγκατάσταση δίπλα από την εφαρμογή Drupal, ώστε να ξεκινήσει η προδιαμορφωμένη εγκατάσταση της τελευταίας διαθέσιμης έκδοσης Drupal.
 2. Ξεκινά η αυτόματη εγκατάσταση του Drupal και περιμένετε μέχρι να σας εμφανίσει μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 100%. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα.
 3. Με την ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης εγκατάστασης εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα ενημέρωσης/διαχείρισης αυτής.Αν επιθυμείτε την αλλαγή κάποιες από τις αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις του ιστοτόπου σας, επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων και σας δίνεται η δυνατότητα για:
  • Να ενεργοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις, αν θέλετε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση στο wordpress όταν αυτή είναι διαθέσιμη. Για να γίνει αυτό επιλέξτε την επιλογή (1).
   ΠΡΟΣΟΧΗ : Ενεργοποιώντας τις Αυτόματες ενημερώσεις ενδέχεται να υπάρξει ασυμβατότητα με plugins / themes και συνεπώς δυσλειτουργία στον ιστότοπό σας. Σας προτείνουμε να μην το επιλέξετε, διότι μέσω του πίνακα ελέγχου θα ενημερωθείτε όποτε υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση.
  • Αλλαγή των στοιχείων πρόσβασης του διαχειριστή, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, επιλογή (2).
  • Αλλαγή των στοιχείων πρόσβασης διαχείρισης της mysql βάσης δεδομένων, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, επιλογή (3).
  • Αλλαγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαχειριστή, επιλογή (4).
  • Αλλαγή του Ονόματος της ιστοσελίδας σας, επιλογή (5).Μετά την επιθυμητή αλλαγή ρυθμίσεων επιλέγουμε Εφαρμογή και OK και η εγκατάσταση Drupal ολοκληρώνεται.
 4. Για τη διαχείριση της εφαρμογής επιλέξτε από το μενού αριστερά Εφαρμογές (1) και μετά Drupal x.x.x (2).
 5. Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε Administrative interface.
 6. Στην επόμενη καρτέλα συμπληρώνουμε το όνομα χρήστη διαχείρισης (username) και κωδικό πρόσβασης διαχείρισης (password)  και επιλέξτε Log in.