Αντιμετώπιση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα αρχεία καταγραφής

  1. Στην κεντρική σελίδα της εργαλειοθήκης WordPress επιλέξτε Αρχεία καταγραφής.
  2. Στην επόμενη καρτέλα εμφανίζεται λίστα με όλα τα αρχεία καταγραφής, από τα οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.