Κυριακή Δ΄ Λουκά -«Η σπορά του λόγου»

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ- Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 4-1 «Η σπορά του λόγου» Είναι σ’ όλους μας γνωστή η θαυμάσια παραβολή του σπορέως. Την ακούμε κάθε Οκτώβριο στους Ναούς μας σε εποχή δηλαδή που ετοιμάζονται οι γεωργοί για την σπορά, επαναρχίζει όμως πλουσιωτέρα και συστηματικωτέρα και η σπορά του θείου λόγου στον αγρό των ανθρωπίνων ψυχών με το […]