Άρθρα από Οκτώβριος 2013 ↓

Κυριακή Δ΄ Λουκά -«Η σπορά του λόγου»

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ- Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 4-1 «Η σπορά του λόγου» Είναι σ’ όλους μας γνωστή η θαυμάσια παραβολή του σπορέως. Την ακούμε κάθε Οκτώβριο στους Ναούς μας σε εποχή δηλαδή που ετοιμάζονται οι γεωργοί για την σπορά, επαναρχίζει όμως πλουσιωτέρα και συστηματικωτέρα και η σπορά του θείου λόγου στον αγρό των ανθρωπίνων ψυχών με το […]

Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεωργιος Ρητίνης: Αγιογραφία πάνω από την είσοδο του καθολικού που χρονολογείται το 1494/95.

06/10/2013 – Γ΄ ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ζ΄ 11-16)

Ἀπόδοση στη νεοελληνική: Τον καιρό ἐκείνο, ἐπῆγε ὁ Ἰησοῦς εἰς μίαν πόλιν ποὺ ὠνομάζετο Ναΐν καὶ μαζί του ἐπήγαιναν καὶ οἱ μαθηταί του καὶ πολὺς κόσμος. Μόλις ἐπλησίασε εἰς τὴν πύλην τῆς πόλεως, μετεφέρετο ἔξω ἕνας νεκρὸς ποὺ ἦτο τὸ μόνο παιδὶ τῆς μητέρας του ἡ ὁποία ἦτο χήρα. Καὶ πολλοὶ ἀπὸ τὴν πόλιν ἦσαν […]