Βασίλης Τασινός
Ιωάννινα 4 Απριλίου 2015

L32
Ο δάσκαλος, μόλις αναλάβει την νέα του τάξη, θα πρέπει να προετοιμάσει κατάλληλα την αίθουσα διδασκαλίας για να ανταποκρίνεται τόσο στην καλή αισθητική, όσο και στις ανάγκες του διδακτικού έργου.
Κατ` αρχήν, ο πίνακας θα πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο δάσκαλος να φροντίζει να έχει κιμωλίες διαφόρων χρωμάτων.
Ακόμη, θα πρέπει να υπάρχει και ένας πίνακας ανακοινώσεων, όπου οι μαθητές με δική τους πρωτοβουλία θα αναρτούν εργασίες, ζωγραφιές, ανακοινώσεις κ.τ.λ.
Στις αίθουσες όλων των τάξεων είναι αναγκαίο να βρίσκονται, μονίμως, αναρτημένοι κάποιοι χάρτες. Για τις μεγάλες τάξεις απαραίτητοι χάρτες είναι της Ελλάδας, της Ευρώπης και ο Παγκόσμιος και για τις μικρές τάξεις, επίσης, της Ελλάδας, των γεωγραφικών όρων και των τεσσάρων εποχών. Περιστασιακά, για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων, θα αναρτώνται και άλλοι χάρτες, όπως του Νομού που βρίσκεται το σχολείο, των Ηπείρων, ιστορικοί κ.τ.λ.
Οι χάρτες, εκτός του ότι λειτουργούν ως εργαλεία μάθησης, διακοσμούν και τους τοίχους της αίθουσας. Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις την αίθουσα διδασκαλίας με κενούς τους τοίχους!
Απαραίτητο είναι οι τοίχοι να διακοσμούνται με αφίσες από την πανέμορφη ελληνική φύση και από τα ιστορικά μας μνημεία.
Αρχαία ρητά, καλό είναι, να βρίσκονται στους τοίχους της αίθουσας, για να έρθουν σε επαφή οι μαθητές από τα πρώτα τους χρόνια με τον περιεκτικό και διαχρονικό λόγο των αρχαίων Ελλήνων.
Ο εορταστικός στολισμός της αίθουσας είναι απαραίτητος, γιατί οι μαθητές βιώνουν πολύ καλύτερα τις εορτές και ευχαριστιούνται συμμετέχοντας στον καλλωπισμό.
Σε όλες τις αίθουσες είναι αναγκαίο να υπάρχει μία προθήκη, όπου θα εκτίθενται τα έργα χειροτεχνίας των μαθητών.
Στις αίθουσες των μεγάλων τάξεων θα πρέπει να δημιουργηθεί μία δανειστική βιβλιοθήκη με λογοτεχνικά βιβλία, που θα φέρνει ο κάθε μαθητής στην αρχή του διδακτικού έτους και θα τα παραλαμβάνει με τη λήξη του.
Μέσα στις υποχρεώσεις του δασκάλου είναι και η διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας που το καλάθι των αχρήστων είναι διακοσμητικό και τα χαρτιά και τα ξυσίματα από τα μολύβια βρίσκονται κάτω απ` τα θρανία. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι καθαρίστριες διαμαρτύρονται στο διευθυντή του σχολείου για κάποιες τάξεις που δεν χρησιμοποιούν το καλάθι των αχρήστων. Ακόμη, με την ανοχή κάποιων δασκάλων, μερικοί μαθητές χρησιμοποιούν την επιφάνεια των θρανίων ως πρόχειρο τετράδιο. Πολλές φορές αναρωτήθηκα, πώς μπορούν κάποιοι εκπαιδευτικοί να  κάνουν μάθημα σε ένα βρώμικο περιβάλλον;!
Η καλή εμφάνιση της αίθουσας διδασκαλίας δεν εξαρτάται μόνο από το δάσκαλο της τάξης, αλλά και από το διευθυντή του σχολείου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει από το σχολικό ταμείο τα λίγα χρήματα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
Ακόμη, ο διευθυντής θα πρέπει να φροντίζει για να εξοπλίζεται το σχολείο με εποπτικά μέσα διδασκαλίας (τα περισσότερα χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας), όπως όργανα Φυσικών και Μαθηματικών, συσκευές αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, προτζέκτορα, οθόνη προβολής, CD και DVD με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, χάρτες, υδρόγειο σφαίρα, εικόνες ηρώων κ.τ.λ., τα οποία εκ περιτροπής θα χρησιμοποιούνται από τους δασκάλους για τις ανάγκες του διδακτικού έργου.
Όσον αφορά τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καιρός είναι να τοποθετηθεί σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας ένας υπολογιστής συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο, και μέσω ενός προτζέκτορα να παρέχεται περισσότερη πληροφόρηση επί της διδακτέας ύλης.
Ο σχολικός σύμβουλος θα πρέπει να ελέγχει την εμφάνιση της αίθουσας διδασκαλίας και την επάρκεια του σχολείου σε εποπτικά μέσα, κι όταν διαπιστώνει ελλείψεις να νουθετεί τους δασκάλους και το διευθυντή.
Ο δάσκαλος λοιπόν της τάξης, με αρωγό το διευθυντή του σχολείου, θα πρέπει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου να διαμορφώσει την καλή αισθητική και την καλή λειτουργικότητα της αίθουσας διδασκαλίας, ώστε το διδακτικό του έργο να πραγματοποιείται σε ένα ωραίο περιβάλλον.