Βασίλης Τασινός

Ιωάννινα 1 Φεβρουαρίου 2014

L74

Συνάντηση στα Γιάννενα στις 15 Ιουνίου 2013, μετά είκοσι χρόνια, με ομάδα μαθητριών μου από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας.

 

     Λίγο πριν τη συνάντηση

L73

L69

 

Συνάντηση μετά είκοσι χρόνια!

L75

 

Καφέ στην κυρά-Φροσύνη

L70

 

Φαγητό στην  ταβέρνα Σείριος

L71

 

Πρωινό καφέ στο Φρόντζο

L68

 

Λίγο πριν τον αποχαιρετισμό

L76

L77