Τα βιβλία μου: «Απ’ το εκπαιδευτικό μου ταξίδι», «Εκπαιδευτικά άρθρα και άλλα» και «Συν τοις άλλοις», τα προσφέρω δωρεάν από το παρόν Ιστολόγιο. Συγκεκριμένα το πρώτο βιβλίο θα το βρείτε στο αρχείο: Σεπτέμβριος 2014, το δεύτερο στο αρχείο: Αύγουστος 2016 και το τρίτο στο αρχείο: Αύγουστος 2018.