Το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου Πληροφορικής ασχολείται με θέματα που αφορούν την πειρατεία λογισμικού και το δωρεάν λογισμικό. Ωστόσο ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης θέμα είναι αυτό που σχετίζεται με το ελεύθερο λογισμικό. Στην άσκηση λοιπόν αυτή καλείσαι να γράψεις ένα δικό σου κείμενο για το ελεύθερο λογισμικό.
Πιο συγκεκριμένα πρέπει να ακολουθήσεις τα εξής βήματα:
  1. Να διαβάσεις ένα κείμενο για το ελεύθερο λογισμικό στην ιστοσελίδα http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.el.html.
  2. Να διαβάσεις ένα κείμενο για το ελεύθερο λογισμικό στην wikipedia.
  3. Να αναζητήσεις και να βρεις μία ακόμα πηγή στο Διαδίκτυο για το ελεύθερο λογισμικό.
  4. Να γράψεις ένα κείμενο για το ελεύθερο λογισμικό που να περιέχει τις δική σου άποψη για το ελεύθερο λογισμικό στηριζόμενος στις παραπάνω τρεις πηγές.

Επιπλέον οδηγίες

  1. Το συνολικό κείμενο θα πρέπει να είναι έως 1 σελίδα.
  2. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή έτοιμου κειμένου από το διαδίκτυο. Μία τέτοια εργασία θα μηδενιστεί.
  3. Η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
  4. Στο κείμενο θα πρέπει να αναφέρονται και οι τρεις πηγές από τις οποίες άντλησες πληροφορίες.

Σαρημπαλίδης Ιωάννης 13/12/2012

Ανάκληση από: http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2012/11/7.html