Απλές Ασκήσεις

Κάτω από: Επιστήμη των Υπολογιστών | ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 9:50 πμ |  Με ετικέτα |

A.Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής του παρακάτω αλγορίθμου: αλγόριθμος A Χ←10 διάβασε Υ αν Χ>Υ τότε γράψε Χ-1 αλλιώς_αν Χ<Υ τότε γράψε Χ-2 αλλιώς γράψε Χ-3 τέλος_αν τέλος Β2 B. Να γίνει το διάγραμμα ροής του παρακάτω αλγορίθμου. Αλγόριθμος A α ← 3 β ← 1 γ ← 5 Αν (α mod 2 = 1) […]