Ασκήσεις στη Δομή Επιλογής

Κάτω από: ΑΕΠΠ | ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 9:38 πμ |  Με ετικέτα |

1)Ο παρακάτω αλγόριθμος προτάθηκε για να ελέγχει και να εκτυπώνει, αν ένας ακέραιος αριθμός είναι μονοψήφιος, διψήφιος ή τριψήφιος.

Στην περίπτωση που δοθεί αριθμός αρνητικός ή με περισσότερα από 3 ψηφία, ο αλγόριθμος πρέπει να εμφανίζει το μήμυμα “Λάθος δεδομένα”.

Αλγόριθμος ψηφία

διάβασε Χ

αν Χ>=0 και Χ<10 τότε

εμφάνισε “Μονοψήφιος”

αλλιώς_αν Χ<100 τότε

εμφάνισε “Διψήφιος”

αλλιώς_αν Χ<1000 τότε

εμφάνισε “Τριψήφιος”

αλλιώς

εμφάνισε “Λάθος δεδομένα”

τέλος_αν

τέλος Ψηφία

2)Ο παραπάνω αλγόριθμος έχει ένα λάθος. Δώστε ένα παράδειγμα εισόδου, που θα καταδείξει το λάθος, που υπάρχει στον αλγόριθμο.

Στη συνέχεια να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις και να γράψετε τον αλγόριθμο στο τετράδιό σας, έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά. Μία εταιρεία τηλεπικοινωνιών προσφέρει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (Σ) και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (Κ). Στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας γίνεται χρέωση μίας επιπλέον μονάδας κάθε 50 δευτερόλεπτα, ενώ στην περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας γίνεται χρέωση μίας επιπλέον μονάδας κάθε 100 δευτερόλεπτα.

Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:

  1. θα διαβάζει τον τύπο υπηρεσίας και τα δευτερόλεπτα που μίλησε κάποιος πελάτης,

  2. θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον αριθμό των μονάδων χρέωσης ,

θα εμφανίζει το ποσό της χρέωσης, αν κάθε μονάδα χρεώνεται με 0,03€ μέχρι και τις 10 και κάθε μονάδα από κει και πέρα χρεώνεται με 2 λεπτά του ευρώ.Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.