Ασκήσεις στη Δομή Επανάληψης

Κάτω από: ΑΕΠΠ | ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 9:42 πμ |  Με ετικέτα |

Μία αλυσίδα supermarket έχει θεσπίσει τη χρήση μαγνητικών καρτών από τους πελάτες της, ώστε να τους επιστρέφει χρήματα, με τη μορφή δωροεπιταγής, ανάλογα με τις αγορές που έχουν πραγματοποιήσει τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (%)

Μέχρι 350

2

351-1000

5

1001 και άνω

7

Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει τους κωδικούς όλων των πελατών της εταιρείας (θα τερματίζεται όταν εισαχθεί ως κωδικός 0) και το ποσό των αγορών που έχουν πραγματοποιήσει αντίστοιχα, και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το συνολικό ποσό που θα επιστραφεί από το κατάστημα σε όλους τους πελάτες.

Μία εταιρεία δημοσκοπήσεων θέτει σε ένα δείγμα 500 πολιτών το ερώτημα “Θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι;”. Για την επεξεργασία των δεδομένων, να αναπτύξετε πρόγραμμα, το οποίο:

  1. να διαβάζει το φύλο κάθε πολίτη (Α=Άνδρας και Γ=Γυναίκα) και να ελέγχει την ορθή εισαγωγή.

    Να διαβάζει την απάντηση στο ερώτημα, η οποία μπορεί να είναι ‘ΝΑΙ’, ‘ΟΧΙ’ ή ‘ΔΕΝ ΞΕΡΩ’ και να ελέγχει την ορθή εισαγωγή.

  2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των ατόμων που απάντησε ‘ΝΑΙ‘.

  3. Στο σύνολο των ατόμων που απάντησε ‘ΝΑΙ’, να υπολογίζει το ποσοστό των ανδρών και των γυναικών.Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.