ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κάτω από: Εκπαιδευτικό Υλικό | ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 12:43 πμ |  Με ετικέτα |

Απαραίτητοι τεχνολογικοί πόροι Είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ο εκπαιδευτικός να προσδιορίζει τους απαραίτητους τεχνολογικούς πόρους. Πιο συγκεκριμένα: – Εργαστηριακούς χώρους – Διαδικτυακή υποδομή – Υλικό (Hardware) – Λογισμικά Εργαλεία (Software) Ανάλυση δραστηριοτήτων Γίνεται αναλυτική παρουσίαση κάθε μιας δραστηριότητας του σεναρίου. Παρουσιάζεται ο τρόπος προετοιμασίας, παρουσίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης των μαθητών κατά την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας. – Στάδιο 1ο: Προετοιμασία Ο εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή στη δραστηριότητα, αποσαφηνίζοντας τους διδακτικούς της στόχους και εξηγώντας το πρόβλημα. Δίνονται στους μαθητές γραπτές οδηγίες, στις οποίες αναλύεται ο ρόλος του κάθε μαθητή καθώς και ο γενικότερος σκοπός της δραστηριότητας. – Στάδιο 2ο: Παρουσίαση Ο εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης της δραστηριότητας – Στάδιο 3ο: Εφαρμογή Αναλύονται τα βήματα εφαρμογής της δραστηριότητας και στα οποία περιγράφεται, σταδιακά και εξελικτικά, ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκονται οι ρόλοι του σεναρίου και τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται – Στάδιο 4ο: Αξιολόγηση Αναφέρεται ο τρόπος και τα μέσα αξιολόγησης του έργου της ομάδας των εκπαιδευόμενων, αλλά και κάθε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά.

ΤΕΣΤΔεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.