ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Κάτω από: Εκπαιδευτικό Υλικό | ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 12:14 πμ |  Με ετικέτα |

Εκπαιδευτική αξιοποίηση χαρτογράφησης εννοιών Στη μαθησιακή διεργασία, ο εννοιολογικός χάρτης (Novak 1998) αλλά και ο νοητικός χάρτης μπορεί να αξιοποιηθεί από το διδάσκοντα: για τη διδασκαλία ως μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, για τη διερεύνηση των αντιλήψεων του εκπαιδευόμενου σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, για την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου (Mintzes et al 2000). Μέσα από έναν εννοιολογικό χάρτη δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να διερευνήσει τις έννοιες που γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, τις έννοιες που δε γνωρίζει, τις σχέσεις των εννοιών που έχει κατανοήσει καθώς και τις σχέσεις των εννοιών που αγνοεί ή/και παρανοεί.

Ο νοητικός και εννοιολογικός χάρτης μπορεί να είναι

  • δομημένος και σχεδιασμένος από το διδάσκοντα,
  • ημιδομημένος από το διδάσκοντα,
  • να σχεδιάζεται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο με στόχο την ενεργοποίηση και την ένταξή του σε μια διερευνητική διαδικασία μάθησης. Όταν η νοητική χαρτογράφηση «Mind Mapping» χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία σαν μαθησιακή στρατηγική, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια- φάσεις:

1 η ΦΑΣΗ: Κεντρική έννοια O εκπαιδευτικός εισάγει την κεντρική έννοια του νοητικού χάρτη. Συνήθως μετά την ανακοίνωση της κεντρικής έννοιας, την αναγράφει στον πίνακα 2 η ΦΑΣΗ: Παραγωγή ιδεών, δευτερεύουσων εννοιών Οι μαθητές παράγουν τις δευτερεύουσες έννοιες του νοητικού χάρτη. Ο εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτήσεις ενθαρρύνει τους μαθητές στην παραγωγή των εννοιών. Μετά την αναγραφή των δευτερευουσών εννοιών στο νοητικό χάρτη, μπορεί να ακολουθήσει, χωρίς να απαραίτητο η σύνδεση κάποιων από αυτών.

3 η ΦΑΣΗ: Συζήτηση, Ανατροφοδότηση Μετά την ολοκλήρωση του νοητικού χάρτη από την τάξη των μαθητών, ακολουθεί η φάση της επισκόπησης της διαδικασίας και της παροχής ανατροφοδότησης στους μαθητές.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.