Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

"Ελεύθεροι πολιορκηµένοι" Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι από τα κορυφαία έργα του Διονύσιου Σολωμού και της νεοελληνικής ποίησης γενικότερα. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι είναι το έργο ζωής του Δ. Σολωμού, αφού, όπως φαίνεται,…